2023 m. rugpjūčio 2 dieną Didvyžių socialinės globos namų saviveiklos kolektyvas „Vilties spindulys“ ir kapela „Armonikytė“ koncertinę programą  “Viskas dėl tavęs” dovanojo savo seniems draugams, Gudkaimio globos namų gyventojams ir darbuotojams.

Dėkoju saviveiklininkams – dainorėliams, muzikantams ir skaitovei už įdėtas pastangas ruošiant šią koncertinę programą ir puikų pasirodymą.

Nuoširdus ačiū Gudkaimio globos namų adminictracijai ir gyventojams už šiltą priėmimą, šypsenas ir aplodismentus, Didvyžių socialinės globos namų administracijai už suteiktą galimybę koncertuoti už globos namų ribų.

Užimtumo specialistė Vida Valentienė