2023 m. ataskaitos

2023 metų I ketvirtis

2022 m. ataskaitos

2022 metų I ketvirtis
2022 metų II ketvirtis
2022 metų III ketvirtis
2022 metų

2021 m. ataskaitos

2021 metų I ketvirtis
2021 metų II ketvirtis
2021 metų III ketvirtis
2021 metų

2020 m. ataskaitos

2020 metų I ketvirtis
2020 metų II ketvirtis
2020 metų III ketvirtis
2020 metų

2019 m. ataskaitos

2019 metų I ketvirtis
2019 metų II ketvirtis
2019 metų III ketvirtis
2019 metų

2018 m. ataskaitos

2018 metų I ketvirtis
2018 metų II ketvirtis
2018 metų III ketvirtis
2018 metų

2017 m. ataskaitos

2017 metų I ketvirtis
2017 metų II ketvirtis
2017 metų III ketvirtis
2017 metų

2016 m. ataskaitos

2016 metų I ketvirtis
2016 metų II ketvirtis
2016 metų III ketvirtis
2016 metų

2015 m. ataskaitos

2015 metų I ketvirtis
2015 metų II ketvirtis
2015 metų III ketvirtis
2015 metų 

2014 m. atsakaitos

2014 m. I ketv.
2014 m. II ketv.
2014 m. III ketv.
2014 m. IV ketv.

2013 m. ataskaitos

I ketv. finasinės ataskaitos
II ketv. finansinės ataskaitos
III ketv. finansinės ataskaitos
2013 m. finansinės ataskaitos

2012 m. ataskaitos

I ketv. finansinės ataskaitos
II ketv. finansinės ataskaitos
III ketv. finansinės ataskaitos
IV ketv. fiansinės ataskaitos
IV ketv. finansinės ataskaitos tęsinys

2011 m. ataskaitos

I_ketvirčio_finansinė_ataskaita
II_ketvirčio_finansinė_ataskaita
III_ketvirčio_finansinė_ataskaita
2011 metų ataskaita

2010 m. ataskaitos

Finansinės būklės ataskaita
Finansinės sumos ataskaita
Pastabos
III ketvirčio veiklos ataskaita
III ketvirčio finansinės atasakitos rinkinio aiškinamasis raštas