Marijampolės specialiųjų socialinės globos namų specializuotos slaugos ir globos namų statyba Marijampolėje | Marijampolės specialieji socialinės globos namai (lrv.lt)

Didvyžių socialinės globos namai įgyvendina projektą „Bendruomeninių apgyvendinimo paslaugų asmenims su proto ir psichikos negalia plėtra Vilkaviškio rajono savivaldybėje“

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija įgyvendina projektą „Bendruomeninių apgyvendinimo bei užimtumo paslaugų asmenims su proto ir psichikos negalia plėtra Vilkaviškio rajono savivaldybėje“ Nr. 08.1.1-CPVA-V-427-13-0002

Šakių rajono savivaldybės administracija gavo patvirtinimą iš Centrinės projektų valdymų agentūros apie skirtą finansavimą projektui „Bendruomeninių apgyvendinimo bei užimtumo paslaugų asmenims su proto ir (arba) psichikos negalia plėtra Šakių rajone“, projekto Nr. 08.1.1-CPVA-V-427-13-0003 (toliau – Projektas)

Didvydžių socialinės globos namai kaip partneris dalyvauja Bendruomeninių apgyvendinimo bei užimtumo paslaugų asmenims su intelekto ir psichikos negalia plėtra Kazlų Rūdos savivaldybėje projekte

Didvyžių socialinės globos namai kaip partneris dalyvauja projekte Socialinių paslaugų infrastruktūros tinklo sukūrimas ir plėtra asmenims, turintiems proto ir (arba) psichikos negalią Marijampolės savivaldybėje

Didvyžių socialinės globos namai kaip partneris dalyvauja Socialinių mokslų kolegijos inicijuotame projekte

„Pažangios Norvegijos Karalystės patirties socialinės rūpybos ir sveikatos apsaugos srityse perdavimas siekiant Lietuvos visuomenės gerovės“

 

Informacija apie projektą lietuvių kalba

Informacija apie projektą anglų kalba

Stažuotė Norvegijoje