Eil. Nr.

Pavadinimas

Patikrinimo data

1

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba Marijampolės departamentas (Pavedimas atlikti ūkio subjekto veiklos vertinimą)

2022-01-27

2

Nacionalinės visuomenės sveikatos centras prie sveikatos apsaugos ministerijos patikrinimo aktas

2022-04-28

3

Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos  (Dėl Didvyžių socialinės globos namų teikiamos socialinės globos kokybės vertinimo)

2022-04-15

4

Lietuvos meteorologijos inspekcijos vakarų regiono skyrius (Meteorologijos srities teisės aktų laikymosi patikrinimo aktas)

2022-05-05

5

Nacionalinės visuomenės sveikatos centras prie sveikatos apsaugos ministerijos patikrinimo aktas

2022-06-28

6

Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos  (Dėl Didvyžių socialinės globos namuose nustatytų pažeidimų šalinimo vertinimo)

2023-01-09

7

Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerija Centralizuotas vidaus audito skyrius (Dėl Didvyžių socialinės globos namų veiklos vidaus audito ataskaitos  Nr. A7-3 pateikimo)

2023-02-08

8

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Prevencijos skyrius (Dėl medicininio audito)

2023-03-13

9

Lietuvos Respublikos Valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įmonių tikrinimo klausimynas (Ūkio subjekto patikrinimo kontrolinis klausimynas. Darbo teisė)

2023-03-21

10

Lietuvos Respublikos Valstybės kontrolė ( Dėl atitikties audito „Vidaus kontrolės sistemos veiksmingumas vykdant viešuosius pirkimus“ pirkimo procedūrų įstaigoje vertinimo rezultatų

2023-04-05

11

Darbuotojų saugos ir sveikatos bei gaisrinės saugos dokumentų bei esamos situacijos atitiko Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimas auditas

2023-04-11

12

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Prevencijos skyrius (Dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo išvados)

2023-04-14

13

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba Marijampolės departamentas (Maisto tvarkymo  subjekto dėl vartotojo pranešimo (skundo) patikrinimo aktas

2022-07-21