VIDUTA BAČKIERIENĖ

Marijampolės specialiųjų socialinės globos namų direktorė
Vykdanti Didvyžių socialinės globos namų direktoriaus pareigas
2023 m. kovo 30 d. Socialinės apsaugos ir darbo ministro pavedimu

Gyvenimo aprašymas

Gimimo data ir vieta 1958 m. kovo 26 d. Vilkaviškio raj., Dalgėnų kaimas
Išsilavinimas  
2007 m. Kauno technologijos universitetas, verslo administravimo magistras
2005 m. Klaipėdos universitetas, reabilitacijos ir slaugos bakalauras
1980 m. Kauno aukštesnioji medicinos mokykla, medicinos sesers kvalifikacija
1976 m. Vilkaviškio S.Nėries vidurinė mokykla
1973 m.  Vilkaviškio rajono Bartininkų aštuonmetė mokykla
Darbo patirtis  
nuo 2007 m.  Marijampolės specialiųjų socialinės globos namų direktorė
1985–2007 m. VšĮ Marijampolės ligoninės direktoriaus pavaduotoja slaugai
1980–2007 m.  VšĮ Marijampolės ligoninė, operacinės slaugytoja
Apdovanojimai  
2018 m. Marijampolės savivaldybės apdovanojimas Švento Jurgio, Marijampolės globėjo, medaliu už nuopelnus Marijampolės žmonėms, kuriant ir plėtojant socialinių paslaugų tinklą
2016 m. Ženklas „Gerumo žvaigždė”
2015 m. Socialinių paslaugų priežiūros departamento direktoriaus padėka
2013 m. Socialinės apsaugos ir darbo ministro padėka
2008 m. Socialinės apsaugos ir darbo ministro padėka
Papildoma informacija  
Užsienio kalbos Lenkų, rusų, vokiečių
Pomėgiai  Kelionės
Visuomeninė veikla Tarptautinio klubo „Zonta” narė. VŠĮ Marijampolės ligoninės Stebėtojų tarybos narė